Historia

Direktör Carl Sjögren lät 1918 uppföra jordbruksfastigheten Guntorp åt sin dotter fröken Gunborg Sjögren. Han använde dels sina marker, som på denna tiden låg en bit utanför staden samt mark från den intilliggande byn Kolstad.
 

Gunborg Sjögren var ungmö och förblev ogift i hela sitt liv. Hon trivdes på hästryggen och i umgängeslivet med sina väninnor. Dessa var ofta från huvudstaden och här fanns exempelvis en fröken von Dardel och en fru Eugenia Nobel. Det berättas att Sjögren och väninnorna satt och spelade kort till fyratiden på morgnarna. Det sägs också att fröken Sjögren rökte cigarett vilket var ovanligt och uppseendeväckande på den tiden.

 

Borgholm stad förvärvade fastigheten 1945. Guntorps Herrgård har sedan dess härbärgerat barnkoloni under sommaren, hushållsskola för kvinnor, ett av de tidigare IT-företagen samt ett tryckeri. I början av 1980-talet stod herrgården öde i fyra år fram tills att entreprenören Ulf Olsson köpte fastigheten. Olsson låt uppföra fyra gårdshus som han inredde till hotellrum. Även huvudbyggnaden byggdes ut med en restaurang, relaxavdelning och utomhuspoolen byggdes in.
Guntorps Herrgård drivs sedan 2010 av nuvarande ägare Kamilla Balcer Bednarska med familj. Hela herrgården har genomgått en varsam renovering och är idag en populär hotellanläggning som har öppet året runt.